Kafe dhe freski


dionis xhafa1.jpg

Dionis Xhafa

 

Një kafe po e pi, unë tani,

dhe jashtë bën freski, oh freski,

e ndjej thellë, thellë, lumturi,

e zemra do më donte më shumë njerëzi, njerëzi.